pomoc

Utrudnienia

2023.02.22 utrudnienia w ruchu - środa

Zwężenia jezdni:

 •  ul. Lipnowska 22 – jezdnia
 •  ul. Wiśniowa/ul. Drzewna – jezdnia
 •  Most im. Marszałka Rydza Śmigłego - jezdnia

Zwężenia chodników:

 • ul. 3 Maja 18 – chodnik
 • ul. Papieżka 13 – pas zieleni
 • ul. Zapiecek 8– chodnik
 • ul. Wiejska /ul. Zgodna – ścieżka rowerowa, pas zieleni
 • Plac Wolności 8/9– chodnik

UWAGA!
ZAMKNIĘCIA JEZDNI:

 • ul. Wilgi – zamknięcie ulicy w związku z przebudową drogi – przewidywany czas zamknięcia do dnia 19.05.2023 r.
 • ul. 14 Płk Piechoty od ul. Ostrowskiej do ul. Leśnej – zamknięcie ulicy w związku z przebudową drogi – przewidywany czas zamknięcia do dnia 25.05.2023 r.
 • Szosa Brzeska na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka – zamknięcie w związku z budową drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe – przewidywany czas zamknięcia do dnia 31.07.2023 r. Objazd wyznaczono przez ulicę Wiejską, Zgodną i Fredry.
 • ul. Lipnowska na odcinku od ul. Cysterskiej (łącznie z zamknięciem skrzyżowania ulic Lipnowska – Cysterska – Obrońców Wisły 1920 roku) do ul. Dobrzyńskiej – zamknięcie ulicy w związku z przebudową drogi – przewidywany czas zamknięcia do dnia 31.12.2023 r.

UWAGA!

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wiejska – Zgodna – Gajowa do dnia 31.07.2023 r.
w związku z wyznaczeniem objazdu na czas budowy drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin
z osiedlem Południe.

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 

M.Kpowrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA