pomoc

Obiekty inżynierskie

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE MIASTA WŁOCŁAWEK ZARZĄDZANE PRZEZ MZIDiT

 

MOSTY

 

Lp.

JNI – Jednolity Numer Inwentarzowy

Nazwa

Nr drogi

Usytuowanie

Długość [m]

Szerokość [m]

1

01026320

Most im. Marszałka Rydza-Śmigłego

 

2044C

W ciągu drogi

619,2

11,7

2

31000336

Most w ciągu Al. Ks. Jerzego Popiełuszki nad JAZEM stopnia wodnego

na rzece Wiśle

67

W ciągu drogi

257,15

12,85

3

31000334

Most w ciągu Al. Ks. Jerzego Popiełuszki nad ŚLUZĄ stopnia wodnego na rzece Wiśle

67

W ciągu drogi

14,0

15,23

4

31000335

Most w ciągu Al. Ks. Jerzego Popiełuszki nad ELEKTROWNIĄ stopnia wodnego na rzece Wiśle

67

W ciągu drogi

182,71

12,85

5

01026322

Most nad Kanałem "A" w ciągu ulicy Granicznej

 

230053C

W ciągu drogi

28,0

8,5

6

35007814

Most nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ulicy Obwodowej

 

3335C

W ciągu drogi

18,33

15,15

7

31000966

Most nad Strugą Kujawską w ciągu ulicy Toruńskiej

 

91

W ciągu drogi

5,2

27,7

8

35011837

 Most nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Okrzei

 

91

W ciągu drogi

40,28

26,05

9

35007261

Most nad Strugą Kujawską w ciągu ulicy Krzywa Góra

 

2609C

W ciągu drogi

14,85

8,0

10

35007262

Most nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ulicy Ruda

 

230189C

W ciągu drogi

15,33

8,9

11

31000967

Most nad kanałem "A" w ciągu ul. Płockiej

 

3317C

W ciągu drogi

12,5

12,56

12

01026317

Most nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ulicy Wysokiej

 

3330C

W ciągu drogi

30,15

12,4

13

01026323

Most nad Kanałem "A" w ciągu ulicy Rozdroże

 

230185C

W ciągu drogi

21,0

6,5

14

01026318

Most nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wyszyńskiego

 

2807C

W ciągu drogi

40,3

10,74

 

WIADUKTY

 

Lp.

JNI – Jednolity Numer Inwentarzowy

Nazwa

Nr drogi

Usytuowanie

Długość [m]

Szerokość [m]

1

 

01026316

 

Wiadukt w ciągu południowej jezdni ul. Wroniej

3329C

W ciągu drogi

203,09

11,9

2

01026304

 

Wiadukt Północny nad ul. Krzywa Góra w ciągu ul. Toruńskiej

91

W ciągu drogi

46,65

10,9

3

01026305

 

Wiadukt Południowy nad ul. Krzywa Góra w ciągu ul. Toruńskiej

91

W ciągu drogi

49,1

10,5

4

01026321

 

Wiadukt nad ul. Mostową

2044C

W ciągu drogi

28,7

11,64

5

01026315

 

Wiadukt w ciągu północnej jezdni ul. Wroniej

3329C

W ciągu drogi

203,7

11,9

6

01026313

 

Wiadukt w ciągu północnej jezdni Alei Kazimierza Wielkiego

62

W ciągu drogi

62,1

13,65

7

01026309

 

Wiadukt w ciągu ulicy Chopina

91

W ciągu drogi

52,0

26,4

8

01026314

 

Wiadukt w ciągu południowej jezdni Alei Kazimierza Wielkiego

62

W ciągu drogi

62,0

10,63

 

KŁADKI DLA PIESZYCH

 

Lp.

JNI – Jednolity Numer Inwentarzowy

Nazwa

Nr drogi

Usytuowanie

Długość [m]

Szerokość [m]

1

35007264

Kładka dla pieszych nad rzeką Zofijką w ciągu ul. Sasankowej

 

230197C

W ciągu drogi

4,5

1,6

2

01026310

Kładka nad ul. Toruńską wzdłuż ciągu pieszego do ul. Zdrojowej

 

91

Nad drogą

112,6

4,3

3

35007265

Kładka dla pieszych nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Słodowskiej

 

230205C

W ciągu drogi

22,1

2,6

4

01026306

Kładka dla pieszych nad ul. Krzywa Góra i bocznicą kolejową ANWIL

 

91

W ciągu drogi

47,72

3,65

5

35007263

Kładka dla pieszych nad rzeką Zofijką w ciągu ulicy Jeżynowej

 

230072C

W ciągu drogi

11,14

1,2

6

01026311

Kładka nad ul. Toruńską wzdłuż ciągu pieszego do WCK

 

91

Nad drogą

92,5

4,3

 

TUNELE DROGOWE

 

Lp.

JNI – Jednolity Numer Inwentarzowy

Nazwa

Nr drogi

Usytuowanie

Długość [m]

Szerokość [m]

1

01028985

Tunel drogowy wschodni pod torem bocznicowym w ciągu Alei Królowej Jadwigi

62

W ciągu drogi

25,6

9,45

2

01028986

Tunel drogowy zachodni pod linią kolejową Kutno-Piła w ciągu Alei Królowej Jadwigi

62

W ciągu drogi

22,3

9,5

 

PRZEJŚCIA PODZIEMNE

 

Lp.

JNI – Jednolity Numer Inwentarzowy

Nazwa

Nr drogi

Usytuowanie

Długość [m]

Szerokość [m]

1

35011836

Przejście podziemne dla pieszych pod ul. Okrzei wzdłuż lewego brzegu rzeki Zgłowiączki

91

Pod drogą w mieście

26,05

12,64

2

01028987

Przejście podziemne dla pieszych i rowerów pod torami bocznicowymi i linią kolejową Kutno-Piła wzdłuż Al. Królowej Jadwigi

62

W nasypie kolejowym

46,0

4,0

3

01026319

Przejście podziemne dla pieszych do dworca PKP/PKS pod ul. Okrzei i torami kolejowymi

91

Pod drogą w mieście

117,3

6,0

4

35007266

Przejście podziemne dla pieszych pod ul. Toruńską na kierunku ANWIL-dworzec PKP Włocławek-Brzezie

91

Pod drogą w mieście

27,52

7,0

5

01026324

Przejście podziemne dla pieszych od ul. Węglowej do dworca PKP/PKS pod torami kolejowymi

3307C

Pod linią kolejową

92,9

4,5

6

35011835

Przejście podziemne dla pieszych i rowerów pod linią kolejową nr 18 Kutno-Piła wzdłuż ul. Kapitulnej

3310C

Pod linią kolejową

49,3

4,9

7

 

35017929

Przejście podziemne  dla ruchu pieszego i rowerowego pod linią kolejową w rejonie ul. Radosnej

3319C

Pod linią kolejową

27,54

4,5