pomoc

Opłaty dodatkowe za brak biletu w MPK

Opłaty dodatkowe:

  • 130,00 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu;
  • 91,00 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumenty zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty;
  • 104,00 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumenty potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;
  • 72,80 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumenty zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty;
  • 52,00 zł – opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty;
  • 36,40 zł – opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumenty zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty;
  • 390,00 zł – opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnienia przyczyny;
  • 273,00 zł – opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnienia przyczyny, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumenty zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty.

Opłata manipulacyjna za czynności związane z umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10% kwoty opłaty dodatkowej.

 

Skargi i reklamacje:

Reklamacje i skargi w formie pisemnej w przypadku nałożenia opłat dodatkowych, rozpatruje Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLVII/46/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022r.

Zarządzenie nr 205/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2022 r.