pomoc

Opłaty dodatkowe za brak biletu w MPK

Opłaty dodatkowe:

 • 204,00 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu;
 • 142,00 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumenty zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty;
 • 100,00 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu; w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli (w formie bezgotówkowej np. kartą płatniczą);
 • 170,00 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumenty potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;
 • 119,00 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumenty zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty;
 • 85,00 zł – opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumenty potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego; w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli (w formie bezgotówkowej np. kartą płatniczą);
 • 102,00 zł – opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty;
 • 71,40 zł – opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumenty zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty;
 • 51,00 zł – opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli (w formie bezgotówkowej np. kartą płatniczą);
 • 102,00 zł – opłata dodatkowa za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu w warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków;
 • 71,40 zł – opłata dodatkowa za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu w warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków; w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumenty zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty;
 • 51,00 zł – opłata dodatkowa za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu w warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków; w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli (w formie bezgotówkowej np. kartą płatniczą);
 • 510,00 zł – opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnienia przyczyny;
 • 357,00 zł – opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnienia przyczyny, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumenty zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty;
 • 255,00 zł – opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnienia przyczyny, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli (w formie bezgotówkowej np. kartą płatniczą).

 

Przykład : 1) 100 zł (opłata dodatkowa) + 3,40 zł (opłata przewozowa) = 103,40 zł
                  2) 142 zł (opłata dodatkowa) + 3,40 zł (opłata przewozowa) = 145,40 zł
                  3) Opłata powyżej 7 dni 204 zł (opłata dodatkowa) + 3,40 zł (opłata przewozowa) = 207,40 zł.

Opłata manipulacyjna za czynności związane z umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10% kwoty opłaty dodatkowej.


Skargi i reklamacje:

Reklamacje i skargi w formie pisemnej w przypadku nałożenia opłat dodatkowych, rozpatruje Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje biegu określonych wyżej terminów.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LIII/133/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 października 2022r.

Zarządzenie nr 42/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2023 r.