pomoc

Opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

 • 2,20 zł – 1 godz.;
 • 1,00 zł – 30 min.;
 • 2,20 zł – pierwsza godzina parkowania;
 • 2,60 zł – druga godzina parkowania;
 • 3,00 zł – trzecia godzina parkowania;
 • 2,20 zł – czwarta i kolejne godziny parkowania.

Opłaty abonamentowe:

 • 184,80 zł – opłata abonamentowa miesięczna;
 • 369,60 zł – opłata abonamentowa dwumiesięczna;
 • 475,20 zł – opłata abonamentowa kwartalna;
 • 792,00 zł – opłata abonamentowa półroczna;
 • 79,20 zł – opłata abonamentowa półroczna dla mieszkańców SPP, parkowanie pojazdów tylko przy ulicy odpowiadającej miejscu zamieszkania;
 • 158,40 zł – opłata abonamentowa półroczna dla prowadzących działalność handlową na podstawie umów najmu zawartych ze Spółką „Baza” na targowisku przy ul. Związków Zawodowych posiadających pojazdy samochodowe do celów handlowych o DMC do 3,5 tony. Abonament powyższy dotyczy stanowisk postojowych na małym parkingu przy Zielonym Rynku  nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku możliwości wolnych miejsc;
 • 158,40 zł – opłata abonamentowa półroczna dla instytucji oraz przedsiębiorców mających siedzibę firm w strefie płatnego parkowania; parkowanie pojazdów tylko na ulicy siedziby firmy;
 • 237,60 zł – opłata abonamentowa półroczna dla pracowników instytucji mających siedzibę firm w strefie płatnego parkowania i wykorzystujące pojazdy prywatne do celów służbowych;
 • 235,00 zł – opłata abonamentowa miesięczna dla zastrzeżonych stanowisk postojowych – kopert.

Opłata dodatkowa:

 • 110,00 zł - jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o nieuiszczeniu opłaty za parkowanie pojazdu w SPP.
 • 225,00 zł - jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona po upływie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o nieuiszczeniu opłaty za parkowanie pojazdu w SPP.

Reklamacje:

Reklamacje w formie pisemnej w przypadku nałożenia opłat dodatkowych, rozpatruje Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/187/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019r.