pomoc

Utrudnienia

2021.03.10. utrudnienia w ruchu - środa

Zwężenia jezdni:

 • ul. Letnia – jezdnia, chodnik, pas zieleni
 • ul. Towarowa 5 – jezdnia
 • ul. Ziębia 5 – jezdnia
 • ul. Skalna 41- jezdnia, pas zieleni
 • ul. Św. Antoniego 25 – jezdnia, chodnik
 • ul. Borowska – jezdnia, chodnik
 • ul. Żurska – jezdnia, chodnik
 • ul. Jasna – jezdnia, chodnik
 • ul. Żurska 4 – jezdnia, pas zieleni
 • ul. Polna -ul. Zielna – jezdnia, chodnik, pas zieleni
 • ul. Wieniecka – jezdnia – od ul. Energetyków do Szpitala
 • ul. Bobrownicka, ul. Wrzosowa – jezdnia
 • ul. Jesionowa – jezdnia, chodnik
 • ul. Bobrownicka 16  - jezdnia

 

Zwężenia chodników:

 • Al. Jana Pawła II 1 – Rondo Falbanka – ścieżka rowerowa
 • ul. Łęgska 45 – chodnik
 • Al. Jana Pawła II na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Zachodnią i ul. Brzezinową – pas zieleni
 • ul. Chłodna/ ul. Prosta – chodnik
 • ul. Okrężna 15b – chodnik, pas zieleni
 • ul. Kaliska/ul. Smolna – chodnik
 • ul. Reymonta 2 -6– chodnik
 • ul. Lipnowska – pas zieleni
 • ul. Spokojna/ ul. Graniczna – pas zieleni
 • ul. P.O.W. 21, 29 – chodnik
 • ul. Wieniecka 38 – chodnik, pas zieleni
 • ul. Celulozowa/ ul. Składowa – pas zieleni
 • Al. Kazimierza Wielkiego 14 – pas zieleni

 

 

UWAGA!

ZAMKNIĘCIA JEZDNI:

 • ul. Piwna – zamknięcie ulicy – przewidywany czas zamknięcia do dnia 31.05.2021r.
 • ul. Ziębia/ ul. Mystkowskiego – zamknięcie jezdni – przewidywany czas zamknięcia do dnia 12.03.2021r.
 • Al. Jana Pawła II – zamknięcie od granic miasta do ul. Pocztowej od dnia 09.03.2021r.

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 

M. K.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA