Utrudnienia

2020.10.20.utrudnienia w ruchu - wtorek

Zwężenia jezdni:

 • ul. Grodzka, Witoszyńska – jezdnia, chodnik, pas zieleni – rozbudowa ulicy
 • ul. Stroma – jezdnia, pas zieleni, ulica o nawierzchni gruntowej
 • ul. Kilińskiego 20 - Plac Wolności – jezdnia, chodnik
 • ul. Rysia 4b – jezdnia
 • ul. P.O.W. – Plac Wolności – jezdnia, chodnik
 • Plac Wolności/Brzeska – jezdnia, chodnik
 • ul. Stodólna 54 – jezdnia, chodnik, pas zieleni
 • ul. Letnia – jezdnia, chodnik, pas zieleni
 • ul. Promienna – jezdnia, chodnik, pas zieleni
 • ul. Słoneczna 1 – jezdnia
 • ul. Spółdzielcza 12a- jezdnia
 • ul. Baśniowa 8/10 – jezdnia, pas zieleni

Zwężenia chodników:

 • ul. Brzeska 27 – chodnik
 • ul. Maślana 8/10 – chodnik
 • ul. Piekarska 6 – chodnik
 • ul. Jagiellońska 12 – chodnik
 • ul. Krecia 14-18 – pas zieleni
 • ul. Piekarska 15 – chodnik
 • ul. Kaliska 41 – chodnik
 • ul. Żabia 21/23/25 – chodnik
 • ul. Nowomiejska 21 – chodnik, pas zieleni
 • ul. Bulwary 28 – chodnik
 • ul. Płocka 17- pas zieleni
 • ul. Goplana 5 – pas zieleni
 • ul. Składowa 5- pas zielni
 • Plac Kopernika 2 – chodnik, pas zieleni

 

 

Zamknięcia jezdni:

 • ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej – rozbudowa ul. Kraszewskiego
 • ul. Ziębia zamknięcie jezdni dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Mystkowskiego do ul. Starzyńskiego
 • ul. Korabnicka – zamknięcie jezdni w związku z przebudową ulicy
 • ul. Skrajna – zamknięcie ulicy na odcinku od ul. Letniej do ul. Mielęcińskiej
 • ul. Chłodna 45 – zamknięcie jezdni
 • ul. Okrężna – ul. Wojskowa – ul. Kraszewskiego – zamknięcie skrzyżowania - od 16.10.2020r.
 • ul. Kraszewskiego – zamknięcie od ul. Bukowej do ul. Okrężnej – od 16.10.2020r.
 • ul. Wojskowa – zamknięcie od ul. Brackiej do ul. Okrężnej – od 16.10.2020r.
 • ul. Zapiecek – zamknięcie ulicy od dnia 19.10.2020r. do 23.10.2020r.

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 

M.K.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA