pomoc

Aktualności

2024.06.13 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicach: Wysoka, Rolna, Szpitalna, Ceglana.

WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na ulicach: Wysoka, Rolna, Szpitalna, Ceglana.

nr ewidencyjny projektu: DT.7220.180.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.              

Informujemy, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniu: 21 czerwca 2024 r., godz. 6:00,

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 24 czerwca 2024 r., godz. 15:00.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA