pomoc

Aktualności

2024.03.28 - Zakres zaplanowanych prac drogowych na dziś

ul. Wieniecka, Planty II, Wolność, Olszowa - kontynuacja oczyszczania chodników z piasku i liści oraz czyszczenia cieków przykrawężnikowych, sprzątanie odpadów komunalnych.
Ulice Reymonta, Kruszyńska – likwidacja ubytków w nawierzchniach jezdni mieszanką mineralno – asfaltową na zimno.
Kontynuacja wypełnienia ubytków destruktem bitumicznym - ul. Chmielna.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA