pomoc

Aktualności

2024.03.27 - Plan prac drogowych i porządkowych na dziś

  • Ul. Wieniecka, Planty II, Wolność, Olszowa - kontynuacja oczyszczania chodników z piasku i liści oraz czyszczenia cieków przykrawężnikowych, sprzątanie odpadów komunalnych.

  • Most im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza – likwidacja ubytków w nawierzchniach jezdni mieszanką mineralno – asfaltową na zimno.

  • Ul. Chmielna – wypełnienie ubytków destruktem bitumicznym.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA