pomoc

Aktualności

2024.03.26 - Plan prac drogowych i porządkowych na dziś

Ulice: Planty II, Wieniecka, Wolność, Wierzbowa - kontynuacja oczyszczania chodników z piasku i liści oraz czyszczenia cieków przykrawężnikowych, sprzątanie odpadów komunalnych.

Ul. Olszowa - oczyszczanie chodników z piasku i liści oraz czyszczenie cieków przykrawężnikowych.

Ulice: Papieżka, Komunalna, Węglowa, Jagiellońska, Reymonta, Złota – likwidacja ubytków w nawierzchniach jezdni mieszanką mineralno – asfaltową na zimno.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA