pomoc

Aktualności

2024.03.25 - Zaplanowane na dziś prace drogowe i porządkowe

Ul. Wieniecka, Wierzbowa, Wolność, Planty II - kontynuacja oczyszczania chodników z piasku i liści oraz czyszczenia cieków przykrawężnikowych, sprzątanie odpadów komunalnych.
praca na zamiatarce, wywóz liści i piachu
Ul. Złota, Papieżka, Komunalna, Weglowa, Jagiellońska, Reymonta – likwidacja ubytków w nawierzchniach jezdni mieszanką mineralno – asfaltową na zimno.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA