pomoc

Aktualności

2024.03.22 - Zaplanowane na dziś prace drogowe i porządkowe

  • Ulice: Wieniecka, Wolność, Wierzbowa - kontynuacja oczyszczania chodników z piasku i liści oraz czyszczenia cieków przykrawężnikowych, sprzątanie odpadów komunalnych.

  • Ulice: Papieżka, Komunalna, Węglowa, Jagiellońska, Reymonta, Złota – likwidacja ubytków w nawierzchniach jezdni mieszanką mineralno – asfaltową na zimno.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA