pomoc

Aktualności

2023.10.11 - INFORMACJA

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu zakończył I etap modernizacji windy w przejściu podziemnym przy ul. Okrzei.

Zainstalowano m.in. nowy system sterowania, rolki i inne urządzenia, które poprawiły stan techniczny dźwigu. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził specjalistyczne badanie, w wyniku pozytywnej decyzji, 09.10.2023 roku dopuścił windę do użytku. W ciągu najbliższych tygodni zamontowane zostaną również nowe drzwi. Dodatkowe wykonywane będą również drobne prace konserwatorskie. Aktualnie mieszkańcy mogą już korzystać z windy.

Modernizacji dźwigu osobowego podjęła się firma ZREMB i to ona będzie również odpowiedzialna za bieżące utrzymanie windy.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA