pomoc

Aktualności

2023.04.26 - Informacja

Wykonawca - firma „Xdrog sp. z o.o.” w okresie kwiecień-maj 2023 dokona naprawy podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych na ulicach krajowych:

• Płocka;

• Toruńska;

• Okrzei.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na zwężonych odcinkach ww. ulic.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA