pomoc

Aktualności

2023.04.17 - Informacja

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu informuje o wystąpieniu utrudnień w ruchu w ciągu ul. Chopina w związku z planowanym zgromadzeniem publicznym od dnia 18.04.2023 od godz. 9:00 do 19.04.2023 do godz. 9:00.

Zgromadzenie zajmować będzie całą szerokość jezdni z wyłączeniem tzw. korytarza bezpieczeństwa, który w razie potrzeby udostępniany będzie karetkom, straży pożarnej i innym pojazdom uprzywilejowanym.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu o ostrożność i zachowanie szczególnej uwagi w tym rejonie miasta.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA