pomoc

Aktualności

2022.05.07 - Informacja

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku informuje, że na skutek awarii wodociągowej został uszkodzony dojazd do mostu  nad rzeką Zgłowiączką od strony ul. Szpitalnej. Odcinek ulicy Wysokiej od ulicy Kapitulnej do ul. Lisek został wyłączony dla ruchu pieszego i kołowego. Dzięki szybkiej reakcji MZIDiT, Policji oraz Straży Miejskiej sytuacja jest opanowana.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA