Aktualności

2019.12.31 - Informacja o podziale firmy

Informujemy, iż z dniem 01.01.2020 r. Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku będzie funkcjonował pod nazwą ”Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku” zgodnie z Uchwałą nr  XIV/145/2019 z dnia 24.09.2019 r. Rady Miasta Włocławek pod nr tel. 54 412-13-23

Zadania w zakresie wykonywania obowiązków zarządcy drogi z dniem 01.01.2020 r. przejmuje nowoutworzona jednostka pod nazwą Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku” na podstawie Uchwały nr  XIV/144/2019 z dnia 24.09.2019r Rady Miasta Włocławek mieszcząca się przy ul. Zieleniej 13/21 we Włocławku pod nr tel. 54 411-64-54.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS