Utrudnienia

2020.03.16. utrudnienia w ruchu - poniedziałek

Zwężenia jezdni:

 • ul. Grodzka – jezdnia, chodnik, pas zieleni – rozbudowa ulicy
 • ul. Żeromskiego 28 / ul. Smolna  - jezdnia, chodnik, pas zieleni
 • ul. Dziewińska/ul. Wiejska - jezdnia
 • ul. Planty I – jezdnia, chodnik, pas zieleni
 • ul. Kruszyńska / ul. Dziewińska – jezdnia, chodnik
 • ul. Kwiatowa 8 – jezdnia
 • ul. Asnyka 1a – jezdnia, chodnik

Zwężenia chodników:

 • ul. Warszawska – chodnik
 • ul. Św. Antoniego 44/46a – chodnik
 • ul. Okrężna ( od ul. Leśnej do Pl. Kolanowszczyzny) – chodnik, pas zieleni
 • ul. Świetlana – pas zieleni
 • ul. Wiejska 40-44 – chodnik, pas zieleni
 • ul. Lisek – pas zieleni
 • ul. Żwirki i Wigury 33- chodnik

Zamknięcia jezdni:

 • ul. Papieżka (odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej) – budowa ulicy Papieżka
 • ul. Chełmicka ( od ul. Lipnowskiej do ul. Widok) – przebudowa drogi
 • ul. Srebrna – zamknięcie ulicy od 10.03.2020 – 20.03.2020 – budowa przyłączy wod.-kan.
 • ul. Pszczela (od ul. Michelińskiej do ul. Wczasowej) – jezdnia-zamknięcie od 20.03.2020 – 04.06.2020-przebudowa ulicy
 • ul. Ziołowa ( od ul. Botanicznej do ul. Kościelnej) – jezdnia – zamknięcie od 20.03.2020 do 04.06.2020 – przebudowa ulicy

 

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

M.K.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA