Utrudnienia

2020.03.11. utrudnienia w ruchu - środa

Zwężenia jezdni:

 • ul. Grodzka – jezdnia, chodnik, pas zieleni – rozbudowa ulicy
 • ul. Żeromskiego 28 / ul. Smolna  - jezdnia, chodnik, pas zieleni
 • ul. Dygasińskiego 8 – jezdnia
 • ul. Dziewińska/ul. Wiejska
 • ul. Planty I – jezdnia, chodnik, pas zieleni

Zwężenia chodników:

 • ul. Warszawska – chodnik
 • ul. Św. Antoniego 44/46a – chodnik
 • ul. Okrężna ( od ul. Leśnej do Pl. Kolanowszczyzny) – chodnik, pas zieleni
 • ul. Nowomiejska, ul. Południowa – chodnik, pas zieleni
 • ul. Świetlana – pas zieleni
 • ul. Wiejska 40-44 – chodnik, pas zieleni
 • ul. Lisek – pas zieleni

Zamknięcia jezdni:

 • ul. Papieżka (odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej) – budowa ulicy Papieżka
 • ul. Chełmicka ( od ul. Lipnowskiej do ul. Widok) – przebudowa drogi
 • ul. Srebrna – zamknięcie ulicy od 10.03.2020 – 20.03.2020 – budowa przyłączy wod.-kan.
 • ul. Kruszyńska / ul. Dziewińska – jezdnia - zamknięcie

 

 

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

M.K.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA