Utrudnienia

2020.03.09. utrudnienia w ruchu - poniedziałek

Zwężenia jezdni:

 • ul. Grodzka – jezdnia, chodnik, pas zieleni – rozbudowa ulicy
 • ul. Kaliska/ul. Dziewińska – jezdnia
 • ul. Żeromskiego 28 / ul. Smolna  - jezdnia, chodnik, pas zieleni

Zwężenia chodników:

 • ul. Warszawska – chodnik
 • ul. Dziewińska/ ul. Kruszyńska – chodnik
 • ul. Św. Antoniego 44/46a – chodnik
 • ul. Okrężna ( od ul. Leśnej do Pl. Kolanowszczyzny) – chodnik, pas zieleni
 • ul. Nowomiejska, ul. Południowa – chodnik, pas zieleni
 • ul. Wiejska 92a – chodnik
 • ul. Wodna 4a – pas zieleni
 • ul. Kukułcza – pas zieleni

Zamknięcia jezdni:

 • ul. Papieżka (odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej) – budowa ulicy Papieżka
 • ul. Chełmicka ( od ul. Lipnowskiej do ul. Widok) – przebudowa drogi
 • ul. Srebrna – zamknięcie ulicy od 10.03.2020 – 20.03.2020 – budowa przyłączy wod.-kan.

 

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

M.K.powrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA