pomoc

Informacja publiczna

2023.03.20 - RONDO TAJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

W związku z uszkodzeniem nawierzchni na Rondzie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, wykonawca, Firma Budowlano-Drogowa PRASBET, zobowiązał się wymienić nawierzchnię bitumiczną na całej powierzchni ronda. Prace zaplanowano na wiosnę  2023 roku.”