Kontakt

MIEJSKI ZARZĄD INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

ul. Zielna 13/21
87-800 Włocławek

telefon
54 411-64-54

   e-mail: biuro@mzidit.pl

NIP: 8883143333

REGON: 384814038

 

BANK PKO BP SA O/Włoclawek

dochodowy podstawowy: 71 1020 1462 0000 7502 0360 9070

dochodowy z tyt. opłat SPP: 07 1020 5170 0000 1202 0086 3159

dochodowy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego: 52 1020 5170 0000 1302 0009 1538

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek - od godz. 7.30 do godz. 17.00
piątek - od godz. 7.30 do godz. 14.00

 

 

tel. wew.

adres e-mail

Dyrektor

Jarosław Zdanowski

100

biuro@mzidit.pl

Główny Księgowy

Katarzyna Plisińska

118

kplisinska@mzidit.pl

Radca Prawny

Krzysztof Czerwiński

110

kczerwinski@mzidit.pl

Sekretariat

Sylwia Ziółkowska

100

biuro@mzidit.pl

Wydział Organizacyjno - Administracyjny i Kadr

Lidia Wierzbicka

Joanna Rostkowska

Kinga Kruczyńska

101

120

106

wierzbicka@mzidit.pl

jrostkowska@mzidit.pl

kkruczynska@mzidit.pl

Wydział Finansowo – - Księgowy

Mariola Stachowska

Ewa Snopkowska

Elżbieta Kosseda – Kasa

Anna Wesołowska

Aneta Wierzbicka

113

113

108

107

107

mstachowska@mzidit.pl

snopkowska@mzidit.pl

ekosseda@mzidit.pl

awesolowska@mzidit.pl

wierzbicka@mzidit.pl

Wydział Dróg i Transportu

Referat Administrowania Pasem Drogowym

Monika Kopczyńska

Joanna Osmałek

Grzegorz Kosiński

103

133

133

mkopczynska@mzidit.pl

josmalek@mzidit.pl

gkosinski@mzidit.pl

Referat Utrzymania i Remontów Dróg

Iwona Bielińska

Jan Jastrzębski

Natalia Mazierska

Marta Mirowska

Bartosz Sadowski - Inspektor Nadzoru

116

115

115

109

119

ibielinska@mzidit.pl

jjastrzebski@mzidit.pl

nmazierska@mzidit.pl

mmirowska@mzidit.pl

bsadowski@mzidit.pl

Referat Inżynierii Ruchu Operatorzy ITS

Jolanta Wujkowska

Dariusz Walczak

Paweł Kujawa

Monika Sołtysińska

Damian Koźba

125

117

104

jwujkowska@mzidit.pl

dwalczak@mzidit.pl

pkujawa@mzidit.pl

its@mzidit.pl

its@mzidit.pl

 

 

Mapa dojazduSprzątanie powypadkowe